Sava ŞAHSEVENLERİ

Sava ŞAHSEVENLERİNİ TANIYAQ

Pazartesi, Haziran 06, 2005

Sava Şahseven Türklerinden Bayatılar

Sava Şəsəvən Türklərindən Fal Byatıları
Şəsəvənlərin bu bayatı falı təkcə qadınlar tərəfindən açıla bilər. Bu fal çeşidi hamısal (kolektiv) bir biçimdə olar. Yaşlı bir ağbirçəgin dörəsinə oturanların biri istədigi bir bayatının birinci bəndini oxuyar. Ağbirçək qərnə hər oxunulan bəndə, ətəgində gizlətdigi təsbi muncuqlarıynan sayar. 41.ci bayatının birinci bəndi falın yaxçı, orta, qulay, pis olmasını görsədər. 41.ci bayatının birinci bəndi oxunduqdan sura, fal açan qərnə bayatının ardını oxuyub, yaxçı, pis, qulay, orta olduğunu diyər.
Bu 41 bayatını 1993 ilində Bələşli tayfasından Zübeydə Xudayarlı Kölndə oxumuş, Bayquş dərgisinin birinci sayısında yayılmışdı.
Kim Ərəb ABCyiynən oxumaq ister, http://merkezi-az.blogspot.com/ da oxuya bilər.
Vali Gözətən
1 (yaxçı)

Şirazın boz dağları
Tutubdu toz dağları
Molam qanad verseydi
Aşardım tez dağları

2 (qulay)
Qarşıda qoç yatıbdı
Qoç buynuzu çatıbdı
Heyif qoç əməginə
Qurru yerdə yatıbdı
3 (yaxçı)
Qaraqandan qar göndər
Ağ dəsmala sar göndər
Müşgil işim düşübdü
İmamlardan car göndər
4 (yaxçı)
Ağ at biçində gəzər
Buxav qiçində gəzər
Qurban olum qardaşa
Xanlar içində gəzər
5 (yaxçı)
Əli əlidən mədəd
Molam Əlidən mədəd
Xalxa bəydən paşadan
Bizə Əlidən mədəd
6 (yaxçı)
Dağdan gəler dağ kimi
Hevkirer allah kimi
Əyiler su içməgə
Bağırer oğlaq kimi
7 (yaxçı)
Bu bazar uzun bazar
İçində bir qiz gəzər
Əlində qələm davad
Dərdimə dərman yazar
8 (yaxçı)
Saqqız ağacı haça
Əlim dulaşdı saça
Bir mərd oğlan isterem
məni götürə qaça
9 (qulay)
Bu kəklik naşı kəklik
qanadın qaşı kəklik
Altına su düşübdü
Balasın daşı kəklik
10 (yaxçı)
Həsəniyəm həsəni
Tarım saxlasın səni
Xəstə göyül nar istər
mənim göynüm ha səni
11 (yaxçı)
Baba naçar ağlama
Gündü giçər ağlama
Qapını bağlayan baba
Bir gün açar ağlama
12 (qulay)
Çubuğu çaldım duvara
Elçi göndərdim yara
Nəhlət gəlsin bu yara
Elçimə cavab oldu
13 (yaxçı)
O yandan Əli gəler
Əli divəli gəler
Qardaşım şah nükəri
Sağlıq xəbəri gəler
14 (yaxçı)
Qapıdan biri gəldi
Tarının nuru gəldi
Bu arxı kim pəklədi
Su bilə duru gəldi
15 (yaxçı)
Həsən Hüseyn arxları
Buy tutub qırnaxları
Sən ol səlbi ağacı
mən olum budaxları
16 (yaxçı)
Saqqız ağacı ları
dibində qalı sarı
Hər bir yana getsəm də
qibləmdi sənə sarı
17 (qulay)
Qoz ağacı quruldu
Dibində su duruldu
Hamının yarı gəldi
mənim boynum buruldu
18 (orta)
Bu dağlar Gənə dağlar
Çixaydım sənə dağlar
Molam qanad verseydi
Aşardım səni dağlar
19 (orta)
Qaralar var ağlar var
Ağ sinəmdə dağlar var
Qoy gülə göynü şadlar
Biz gülməli çağlar var
20 (orta)
Bu dağlar bəlgəli dağlar
Dibi kölgəli dağlar
Oturdam yol gözlərəm
haçaq el gəli dağlar
21 (pis)
Bu dağlar başı qardı
Mənim işim ahızardı
Şirin laylay çalan yoxdu
Yar yanından gələn yoxdu
22 (qulay)
Zula tikən
Verib qolqola tikən
Bilməm hardan gələrəy
Gözüm o yola tikəm
23 (pis)
Bir çay geçdim daşı yox
Bir atr mindim başı yox
Heyif olsun dədəmə
Yanında qardaşı yox
24 (yaxçı)
Qoz ağacı döyləm mən
Hər gələnə əyiləm
Əyil üzüydən öpüm
Mən özgəsi döyülem
25 (orta)
Qıt at nalın qurbanı
Xətti xalın qurbanı
Məni yetir qardaşa
Dırnaqların qurbanı
26 (orta)
Qızıl gülü dərərlə
Dəsdə dəsdə sərərlə
xoş o qizin halına
sevdiginə virərlə
27 (orta)
Dağların göy çiməni
Güyərer göy çiməni
Ya gəzərəm taparam
Ya vurar avçı məni
28 (qulay)
Baba mənəm baba mən
Bir don geydim qaba mən
Yıxdım özüm öz yevim
İləmədim toba mən
29 (pis)
Burdan bir maya geçdi
Çalxandı çaya geçdi
Ət tökdü sümük qırdı
Əməgi zaya geçdi
30 (yaxcı)
Damdamadı damımız
Quşadı eyvanımız
Sən ordan çıx mən burdan
Kör olsun düşmənimiz
31 (yaxçı)
Damdan dama gəlmişəm
Yer salmağa gəlmişəm
Mən oğlanın bacısı
Qız almağa gəlmişəm
32 (yaxçı)
Ağac atdım ağaca
Bir quş tutdum balaca
Qardaş adaxlıy gördüm
Qaşı gözü qaraca
33 (yaxçı)
Ay getdi batan yirə
Məlik top atan yirə
Əmiqızı qurban olsun
Əmioğlu yatan yirə
34 (pis)
Bağçalar dolu bardı
Heyvalar dolu nardı
Mən səndən ayrılalı
İşim Ahınan zardı
35 (qulay)
Çıxdım bu yola bugün
Tapdım bir ala düyün
Səniynən giçən günüm
Saldım yar yada bugün
36 (orta)
Saqqız ağacı suda
Birin çək birin buda
Çəkək bu bəndə qəhrin
Mətləb virə bu xuda
37 (yaxçı)
Ağ at kişnədi gəldi
Gəmin dişlədi gəldi
Qurban olum qardaşa
Toyun başladı gəldi
38 (pis)
İncəcə yol qırnağı
Nəzikcə baş tarağı
Getdi gözüm çırağı
Daha görünməz oldu
39 (pis)
Ağ tavuq uçdu getdi
Qanadı düşdü getdi
Kör olsun əmiqizi
Əmioğlu köçdü getdi
40 (pis)
Kəklik yal quzayında
Səkər yal quzayında
Gün gidər kölgə gələr
qaldım qar quzayında
41 (orta)
Qoz ağacı qurmaqdı
Qozu barmaq barmaqdı
Mənim bu dəli göynüm
Yara ha yalvarmaqdı

11 Comments:

Blogger m said...

http://savasahsevenler.blogspot.com/سلام
من سيزين بو جاليب فال باياتيلارينيزى مركزى-آز وئبلاگينا قويدومּ بير نئچه كلمه نى اوخويابيلمه ديم:
بيه ؟على دن مدد
هئوكيره ر؟
ديوه لى؟

4:09 ÖÖ  
Anonymous dalgam said...

Salamlar m bey, cox sag olun! Bayatilarin ardi vardi. 41 dene olmalidir. yazilacaqdir. Oxuya bilmediyiniz sözcükler: biye= bize
Hevkirir=Hövkürür
Dive=deve
bol bol basarilar dileyirem size. v.g.

1:57 ÖS  
Anonymous Adsız said...

salam Dostum ve qurbetde yashanan turkluyumuzun simgesi vali bey!!
webloga baxibda ferehlendim bir chox faydalar apardim.
opurem

4:55 ÖS  
Anonymous dalgam said...

salamlar, yasayasan! Inandigin Ulu Türkün Ulu Tanrisi seni qorusun!

11:12 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Horasan erleri Türk serverleri
Hacı Bektaş Veli ocagındanız
Hakikat ilminin hak rehberi
Sultan Seyyid Ali bucağundanız

-
Balım Sultan bizim rehnümamaızdır
Abdal Sultan pişüvamızdır
Kaygusuz Sultan da muktedamızdır
Selman ü Kamaber Ali uşşakındanız

-
Yücedir uludur Türktür soyumuz
Hacım Sulatan Şah'a çıkar yolumuz
Sarı İsmail 'le Saltuk ulumuz
Karaca Ahmet Veli uşagındanız

-
Kara donlu Can'dır türbederımız
Resul Yusuf Bali sehsuvarımız
Emrem Sultan Kazak hemvarımız
Hızır Lale Bali burçagındanız

-
Rum erleri hepisi sertacımızdır
Mürşidin didarı Mi'racımızdır
Ana Bacı bizim öz bacımızdır
Sultan Mürsel Bali yasagındanız

-
İskenderle Otman baba şahımız
Seyyid Haşim baba Hem penahımız
Muhammed,Ali'ye varır rahımız
Hilmi Dedem köktür biz sakındanız

-
Atandır FAHİRA Şah-ı Horasan
İmam Musa Kazım ceddidir sultan
Muhammed,Ali'nın izinde olan
Düldlül'üz Mi'rac'ın burakındanız


kaynak :
Bekatşi-Alevi sair ve nefesleri Turgut Koca sayfa 758. İstanbul Marrif matbaası .

5:55 ÖS  
Anonymous Altuğ Öztürk said...

Horasan erleri Türk serverleri
Hacı Bektaş Veli ocagındanız
Hakikat ilminin hak rehberi
Sultan Seyyid Ali bucağundanız

-
Balım Sultan bizim rehnümamaızdır
Abdal Sultan pişüvamızdır
Kaygusuz Sultan da muktedamızdır
Selman ü Kamaber Ali uşşakındanız

-
Yücedir uludur Türktür soyumuz
Hacım Sulatan Şah'a çıkar yolumuz
Sarı İsmail 'le Saltuk ulumuz
Karaca Ahmet Veli uşagındanız

-
Kara donlu Can'dır türbederımız
Resul Yusuf Bali sehsuvarımız
Emrem Sultan Kazak hemvarımız
Hızır Lale Bali burçagındanız

-
Rum erleri hepisi sertacımızdır
Mürşidin didarı Mi'racımızdır
Ana Bacı bizim öz bacımızdır
Sultan Mürsel Bali yasagındanız

-
İskenderle Otman baba şahımız
Seyyid Haşim baba Hem penahımız
Muhammed,Ali'ye varır rahımız
Hilmi Dedem köktür biz sakındanız

-
Atandır FAHİRA Şah-ı Horasan
İmam Musa Kazım ceddidir sultan
Muhammed,Ali'nın izinde olan
Düldlül'üz Mi'rac'ın burakındanız


kaynak :
Bekatşi-Alevi sair ve nefesleri Turgut Koca sayfa 758. İstanbul Marrif matbaası .Altuğ Öztürk

Boz Atlı Hızır yardımcınız olsun

5:58 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Stop HARD WORKING)))
Only for man useful links )))

FOR FORCE buy viagra FOR REST casino
and for your girlfriend )))) flower grower


i think its will be usefull ))))))

I found a lot of interesting information for me ))) here )))) and i start prepare to 8 march )))))

6:36 ÖS  
Anonymous Adsız said...

I start to women day prepear

I start to women day prepare……
I buy flower, viagra and xanax .....))))
But I have problem. I haven't women….
Help me please.

9:34 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Best flower for you girlfriend
BEST FLOWER

soma or here phentermine

10:39 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

圣诞树 小本创业
小投资
条码打印机 证卡打印机
证卡打印机 证卡机
标签打印机 吊牌打印机
探究实验室 小学科学探究实验室
探究实验 数字探究实验室
数字化实验室 投影仪
投影机 北京搬家
北京搬家公司 搬家
搬家公司 北京搬家
北京搬家公司 月嫂
育儿嫂 月嫂
育婴师 育儿嫂
婚纱 礼服

婚纱摄影 儿童摄影
圣诞树 胶带
牛皮纸胶带 封箱胶带
高温胶带 铝箔胶带
泡棉胶带 警示胶带
耐高温胶带 特价机票查询
机票 订机票
国内机票 国际机票
电子机票 折扣机票
打折机票 电子机票
特价机票 特价国际机票
留学生机票 机票预订
机票预定 国际机票预订
国际机票预定 国内机票预定
国内机票预订 北京特价机票
北京机票 机票查询
北京打折机票 国际机票查询
机票价格查询 国内机票查询
留学生机票查询 国际机票查询

7:49 ÖÖ  
Blogger happyboy said...

(天正)北京搬家公司,诚实信誉,管理科学化,网络化;员工训练有素,经验丰富,工作细心,服务热情;搬家公司网点分布科学,司机稳重速度!愿为北京搬家的朋友提供优质的搬家服务。订车电话:400-896-0123

北京飞龙搬家公司,是一家专业性北京搬家公司,企业诚信,员工搬运专业,是北京搬家公司行业的后起新秀,公司长期为搬家用户免费提供纸箱。欢迎重询!

公兴上海搬场公司是经上海市工商,税务,交通部注册的一家专业性的上海搬家公司,诚实信誉,员工训练有素,经验丰富,工作细心,服务热情;为上海搬场,上海搬家的企业,家庭提供周到服务,如有需求,敬请垂询本搬场公司

北京海胜数码快印有限公司,致力于数码印刷,诚实信誉,实力雄厚,技术专业,设备先进,设计新颖,是北京数码印刷行业中新秀一支,愿做北京数码快印需求者的忠诚合作伙伴!欢迎广大企业事位来电来涵洽谈,荣幸之致!

北京华夏国际机票预定中心,全程代理各航机票,特价机票,特价国际机票,北京机票,北京特价机票,北京特价国际机票,留学生机票,打折机票,打折的价格,增值的服务,精心哈护你的远航!

北京佳佳乐月嫂服务中心,精心提供月嫂服务,育儿嫂服务,育婴师服务,本中心月嫂,育儿嫂,育婴师,均通过健康体验,经过严格培训,持证上岗。经验多,文凭高,端正秀丽,性行淑均,试用之于昔日,客户称之"能用"。

星云科技,诚信于教育;愿为阶梯,甘为基石;沤心沥血,研究出电子起电机,语音室,语言实验室,数字探究实验室,数字化实验室,探究实验室,系列探究实验配套设施,望广大院校前来考察!

北京大型圣诞树预定中心,厂家销售,工艺精美,设计科学,可来样加工各种超高圣诞树,松针圣诞树,光纤圣诞树,欢迎前来咨询订购!

北京婚纱摄影工作室,个性的婚纱,礼服设计,一流的婚纱,礼服设计人才,国际流行风格婚纱礼服的设计理念以及个性婚纱摄影的强力整合;力争成为中国最大的婚纱礼服定做机构!

投资小见效快!适合小本创业者做的好项目,选择好项目,成功当老板!抢占好商机,等于成功一半,移动鼠标,快快行动!让财富排行榜里有你的一席之地!

投影机作为一种演示工具,已经得到广泛的运用,如何选购投影机?如何选购投影仪?如何买到最低价格的投影机?本站可为您提供详细参考!

中关村在线打印机频道,是国内打印机产品最权威的资讯平台,为您提供及时的条码打印机,证卡打印机新闻资讯,最新的打印机报价,全国各地的打印机厂商,强大的打印机论坛互动平台。

随着激光技术的不断发展,激光打标机设备已广泛应用于服装皮革,工艺礼品,广告标牌,建筑模型,印刷雕版,剪纸包装,石材影雕,木器竹器,电子电器,手机通讯,钟表眼镜,五金,汽车配件等行业。企业外发激光加工艺成为一种趋势,由此本公司与顶级的激光打标机服生产商合作,共同服务于打标领域,从事专业的激光打标服务。在保证服务品质基础上,由于自主的专业生产线,无中间服务商,故此,为客户提供具有优良性价比的激光打标服务。

喷码机是运用带电的墨水微粒,由高压电场偏转的原理,在各种物体表面上喷印上图案文字和数码,是集机电一体化的高科技产品。产品广泛应用于食品工业,化妆品工业,医药工业,汽车等零件加工行业,电线电缆行业,铝塑管行业,烟酒行业以及其他领域,该机机可用于喷印生产日期,批号,条型码以及商标图案,防伪标记和中文字样,是贯彻卫生法和促进包装现代化强有力的设备。

扫描仪按不同的标准可以分成不同的类型。按照扫描原理,可以将扫描仪划分为平板式扫描仪,手持式扫描仪和滚筒式扫描仪;按照可扫描的图像的幅面大小,可以分为小幅面扫描仪,中幅面扫描仪,宽幅扫描仪;按照扫描涂图稿的介质分,可以分为反射式扫描仪和透射式扫描仪以及多用途扫描仪;按照用途划分,可以分为通用扫描仪和专用扫描仪。目前一般办公用的扫描仪多为平板式,A4幅面(或A4幅面加长型)扫描仪。

液晶显示器即LCD,是显示器高新技术的尖端产品,健康环保,低消耗,低辐射,轻巧时尚等,是传统影像显示器所无法相比的,被称为未来显示器市场的发展方向。

液晶电视的构造简单地说,就是用2块特殊的玻璃夹住液晶体,通过8比特驱动电路和高效背灯系统来调节成像的,这样就使我们传统概念中的电视机超薄型化成为可能。

与传统的显像管相比,液晶电视信号不失真,视觉不疲劳,没有射线造成的健康损害。节约能源,耗电量是同样大小尺寸显像管电视机耗电量的62%。寿命长,采用新开发的长寿命液晶背灯,实现了可长达60000小时的使用时间,大约可以使用10年(按照每天使用16小时计算)而不用更换。而液晶本身的寿命会比人的寿命还长。又薄又轻,30英寸的显像管电视机重约70公斤,而28英寸的液晶电视才重达16.8公斤。清晰度高,基本不反光。

北凝科技,成立于1995年,废汽,余热回收,热力除氧改造,凝结水治理专家,其推出的,定连排,烟囱余热回收器,乏汽回收,低位热力除氧器,凝结水回收器,冷凝水,等系列产品技术被定为国际先进成套技术,属于高效节能产品,由国家环保总局确定为国家重点环保技术项目,由科技部列入国家级火炬计划,为社会降低供热成本,提高产品质量,保护大气环境,造福于社会,做出了卓越的供献。

佳洁士北京保洁公司,北京保洁行业中最具规模的保洁公司,北京2007保洁行业协会优秀保洁公司,竭诚以专业的保洁技术为北京各界提供周到的保洁服务,公司资质齐全,收费合理,设备先进在北京各区县均设有网点,能快速响应客户的不同需要!

北京特种胶带生产基地,主要生产特种精细胶胶带系列产品。布基胶带,尼龙搭扣胶带,泡棉胶带,耐高温胶带,警示胶带,海绵胶带,耐高温胶带,封箱胶带,屏蔽胶带,印字胶带,美纹纸胶带,高温美纹纸胶带,高压防水胶带,压纹保护胶带,三文治胶带,牛皮纸胶带,阻燃胶带,明兰保护胶带,高尔夫球头保护胶带,玻璃布胶带,双面胶带,文具胶带,矽胶马拉胶带,防爆胶带,箱包胶带,铝箔胶带,电气胶带,BOPP包装胶带,聚脂基胶带。公司将以一流的管理,一流的创新,诚信经营,以优良的品质,优惠的价格,优质的服务,竭诚欢迎新老客户广泛合作,互惠互利,双赢双收,共创锦秀前程,共图宏伟大业.

郑州国际机票预定中心,各航机票一级代理商服务商,可全程办理各航特价机票,特价国际机票,留学生机票,电子机票,公司诚实信誉,实力雄厚,服务热情,反应快捷,欢迎重询!

4:49 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home